DIANIN CHRÁM (RENDEZVOUS)

Romantická stavba v podobě římského triumfálního oblouku byla postavena v letech 1810-1812. Stojí na nejvyšším bodu Bořího lesa. Zámeček sloužil Janu I. a jeho hostům při četných lovech jako místo loveckých snídaní v rozsáhlém sále v patře tohoto monumentu.


Dianin chrám